Sklep internetowy 4YourBaby oferuje wysokiej jakości ubranka dziecięce.
Nasze ubrania dla niemowląt i dzieci firm Sanetta, Cacharel, Bonnie Baby,
Catimini, Agatha Ruiz De La Prada, to odzież modna, elegancka oraz wygodna.

Jesteś na: 4yourbaby.pl » Regulamin

Regulaminy sklepu internetowego 4YourBaby


Regulamin dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 1. Sklep internetowy 4YourBaby prowadzony jest przez:

  2M MALINOWSKI sp.j.
  ul. Warszawska 9
  05-152 CZOSNÓW
  NIP: 531-16-16-059
  Regon: 140857189
  Nr KRS: 0000273911. Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Tel./fax: +48 (22) 785 10 12
  e-mail: info@4yourbaby.pl
 2. Sklep 4YourBaby przy pomocy sieci elektronicznej internet umożliwia kupowanie towarów. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia (głównie są to ubrania i książki). Sieć internet jest głównym kanałem porozumiewania się z Klientem, a w szczególności poczta e-mail z adresem info@4yourbaby.pl.
 3. Klient (czyli każdy podmiot składający zamówienie) składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem 4YourBaby, która skutkuje między innymi obowiązkiem dokonania zapłaty przez Klienta.
 4. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.4yourbaby.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, wybiera produkty za pomocą opcji „dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W Koszyku Klient może również dokonywać wszelkich zmian, w tym korekt ilości zamawianego towaru. Po wciśnięciu klawisza "Złóż zamówienie" klient składa zamówienie i rozpoczyna się procedura realizacji zamówienia. Stosowne potwierdzenie złożenia zamówienia (zawarcia umowy) wysyłane jest niezwłocznie na skrzynkę e-mail Klienta, podaną podczas rejestracji w sklepie. Potwierdzenie złożenia zamówienia (zawarcia umowy) utrwalone na papierze również dostarczane jest Klientowi wraz z zamówionym towarem.
 5. Ceny na stronie sklepu 4YourBaby zamieszczone przy oferowanym produkcie zawierają wszystkie cła oraz podatki i podawane są w złotych polskich.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie sklepu 4YourBaby, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy towaru i formy płatności.
 7. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem gotówki przy odbiorze towaru, przelewem na konto sklepu 4YourBaby w termnie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia lub w tym samym terminie jako płatność Dotpay on-line. Sklep 4YourBaby posiada konto bankowe o nr 50 1140 2004 0000 3102 7147 4575.
 8. Płatności on-line kartami płatniczymi, kredytowymi i e-przelewami rozliczane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.
 9. Informacje o kosztach przesyłki są widoczne w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacje o kosztach przesyłki, o sposobach płatności, o ograniczeniach dostaw, uwidocznione zostały w zakładce "transport", dostępnej na stronach sklepu 4YourBaby (w stopce i w menu głównym).
 10. Sklep 4YourBaby ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez żadnych wad. Sklep 4YourBaby odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w szczególności paragon fiskalny lub faktura VAT (w zależności od życzenia Klienta). Dokument ten jest przekazywany Klientowi.
 12. Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 3 dni. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni.
 13. Towary zakupione w sklepie 4YourBaby są dostarczane tylko na terenie Polski w dni robocze. Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres. Towar może również zostać odebrany przez Klienta osobiście w siedzibie sklepu internetowego 4YourBaby, pod adresem: 05-152 Czosnów, ul. Warszawska 9 w dni robocze w godz. 8 - 17.
 14. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem 4YourBaby dotycząca zakupu danego produktu w sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie 4YourBaby jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba sklepu 4YourBaby.
 15. Klient mający status Konsumenta ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (oprócz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem 4YourBaby, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pisemnie listem albo inną formą przesyłki na adres sklepu 4YourBaby, poprzez Fax nr 22 - 785 10 12 lub za pomocą poczty e-mail: info@4yourbaby.pl (pomocny może być formularz dostępny poniżej, jednakże nie jest on wymagany).

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument, który odstąpił od umowy, dostarcza towar do Sprzedawcy na własny koszt, a koszt ten nie podlega zwrotowi - Konsument ponosi tylko te bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep 4YourBaby jest zobowiązany do poinformowania Konsumenta o ewentualnych przypadkach oferowania produktu, którego ze względu na charakter rzeczy nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, a wtedy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. Informacja taka zawsze będzie uwidoczniona wyraźnie przy opisie produktu.
  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Sklep 4YourBaby niezwłocznie zwróci Klientowi odstępującemu od umowy pełną kwotę zapłaconą przez Klienta podczas zakupu towaru, łącznie z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru, bez względu na wybrany sposób dostawy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  Klikając na ikonę pobiorą Państwo Formularz odstąpienia od umowy Wydruk dokumentu PDF

  W formie papierowej Formularz dołączony jest również do zamawianego towaru.

 16. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru. Reklamacja może być złożona pisemnie listem albo inną formą przesyłki na adres sklepu 4YourBaby, poprzez Fax nr 22 - 785 10 12 lub za pomocą poczty e-mail: info@4yourbaby.pl (pomocny może być formularz reklamacji dostępny poniżej, jednakże nie jest on wymagany). Reklamacje można także składać osobiście w siedzibie sklepu w Czosnowie przy ul.Warszawskiej 9 w dni robocze w godzinach od 8 do 17. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji - jednakże nie jest to wymagane.
  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może rónież żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sklepu 4YourBaby dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby sklepu 4YourBaby - 05-152 Czosnów, ul.Warszawska 9. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  Sklep 4YourBaby w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b. żądania usunięcia wady;
  c. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  d. oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że sklep 4YourBaby uznał za uzasadnione żadanie lub oświadczenie Konsumenta.

  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  Sklep 4YourBaby oświadcza ponadto, iż wszelkie procedury reklamacje z tytułu rękojmi za wady wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - a w szczególności w oparciu o Kodeks cywilny.

  Klikając na ikonę pobiorą Państwo Formularz reklamacji Wydruk dokumentu PDF

 17. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy 4YourBaby mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Uprawnienia z tytułu gwarancji określone są przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Jeżeli dany produkt oferowany w sklepie 4YourBaby posiada gwarancję, informacja o niej i jej treści znajduje się w opisie produktu na stronie sklepu. W rozpatrywaniu gwarancji mają także nierozerwalnie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 18. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Klienci mają prawo wglądu, poprawiania swoich danych osobowych a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień przez sklep 4YourBaby z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach nie związanych z realizacją złożonego przez Klienta zamówienia. Adres e-mail może być przetwarzany w celach marketingowych wyłącznie naszej firmy, o ile Klient lub osoba zainteresowana naszą ofertą wyrazi na to zgodę w osobnym oświadczeniu.
  Sklep 4YourBaby zgłosił do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) stosowne zbiory danych klientów i osób zainteresowanych ofertą naszego sklepu internetowego.
 19. Sklep 4YourBaby działa w sposób uczciwy, opierając się na obowiązujących przepisach prawa. Jednakże nasza Firma nie przystąpiła oficjalnie do żadnego Kodeksu dobrych praktyk – czyli zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych - o którym mowa w art.2 pkt.5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 20. Sklep 4YourBaby informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ewentualne spory pomiędzy Konsumentem, a sklepem 4YourBaby nie muszą zawsze skończyć się rozprawą w sądzie, lecz mogą być rozstrzygnięte na przykład w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Sklep 4YourBaby będzie zawsze przychylnie nastawiony do tego typu procedur.
  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są między innymi w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  -Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  -Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  -Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 21. Użytkownik, który korzysta ze sklepu, zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 22. Minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z zakupów w sklepie internetowym 4YourBaby są następujące: urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, posiadajace system operacyjny, umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej wyświetlajacej strony internetowe, rozszerzenie lub program odczytujący dokumenty w tak zwanym formacie "pdf" oraz aktywne konto poczty e-mail. Jednakże zalecamy (dodatkowo, niekoniecznie), by urządzenie końcowe posiadało aktualne oprogramowanie antywirusowe, zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz by rodzielczość ekranu wynosiła 1024 x 768 pikseli lub więcej.
 23. Regulamin niniejszy nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.Regulamin dla umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku.
 1. Sklep internetowy 4YourBaby prowadzony jest przez:

  2M MALINOWSKI sp.j.
  ul. Warszawska 9
  05-152 CZOSNÓW
  NIP: 531-16-16-059
  Regon: 140857189
  Nr KRS: 0000273911. Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Tel./fax: +48 (22) 785 10 12
  e-mail: info@4yourbaby.pl
 2. Sklep 4YourBaby przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie towarów. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 3. Klient (czyli każdy podmiot składający zamówienie) składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem 4YourBaby.
 4. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.4yourbaby.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, wybiera produkty za pomocą opcji „dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W Koszyku Klient może również dokonywać wszelkich zmian, w tym korekt ilości zamawianego towaru. Po wciśnięciu klawisza "Złóż zamówienie" klient składa zamówienie i rozpoczyna się procedura realizacji zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające wszystkie istotne właściwości zamówienia, wysyłane jest w tym samym czasie na skrzynkę e-mail Klienta, podaną podczas rejestracji w sklepie.
 5. Ceny na stronie sklepu 4YourBaby zamieszczone przy oferowanym produkcie zawierają wszystkie cła oraz podatki i podawane są w złotych polskich.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie sklepu 4YourBaby, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy towaru i formy płatności.
 7. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem gotówki przy odbiorze towaru, przelewem na konto sklepu 4YourBaby lub jako płatność on-line.
 8. Płatności on-line kartami płatniczymi, kredytowymi i e-przelewami rozliczane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.
 9. Informacje o kosztach przesyłki są widoczne w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacja o kosztach przesyłki uwidoczniona została w zakładce "transport", dostępnej na stronach sklepu 4YourBaby.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w szczególności paragon fiskalny lub faktura VAT (w zależności od życzenia Klienta). Dokument ten jest przekazywany Klientowi.
 11. Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 3 dni. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni.
 12. Towary zakupione w sklepie 4YourBaby są dostarczane na terenie Polski. Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres. Towar może również zostać odebrany przez Klienta osobiście w siedzibie sklepu internetowego 4YourBaby, pod adresem: 05-152 Czosnów, ul. Warszawska 9.
 13. Klient mający status konsumenta ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem 4YourBaby, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (pomocny może być formularz dostępny poniżej, jednakże nie jest on wymagany).
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  - świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  - dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  - świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  - dostarczania prasy,
  - usług w zakresie gier hazardowych.
  W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sklep 4YourBaby niezwłocznie zwróci Klientowi odstępującemu od umowy pełną kwotę zapłaconą przez Klienta podczas zakupu towaru, łącznie z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument, który odstąpił od umowy dostarcza towar do Sprzedawcy na własny koszt, a koszt ten nie podlega zwrotowi.
  Klikając na ikonę pobiorą Państwo formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wydruk dokumentu PDF

 14. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru. Reklamacja może być złożona pisemnie listem albo inną formą przesyłki na adres sklepu 4YourBaby lub za pomocą poczty e-mail: info@4yourbaby.pl (pomocny może być formularz reklamacji dostępny poniżej, jednakże nie jest on wymagany). Reklamacje można także składać osobiście w siedzibie sklepu w Czosnowie przy ul.Warszawskiej 9 w dni robocze w godzinach od 8 do 17. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności w oparciu o Kodeks cywilny. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
  Klikając na ikonę pobiorą Państwo formularz reklamacji Wydruk dokumentu PDF

 15. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy 4YourBaby mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru. Uprawnienia Klienta wynikające z niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady, nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta.
 16. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Klienci mają prawo wglądu, poprawiania swoich danych osobowych a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień przez sklep 4YourBaby z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach nie związanych z realizacją złożonego przez Klienta zamówienia. Adres e-mail może być przetwarzany w celach marketingowych wyłącznie naszej firmy, o ile Klient lub osoba zainteresowana naszą ofertą wyrazi na to zgodę w osobnym oświadczeniu.
  Sklep 4YourBaby zgłosił do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) stosowne zbiory danych klientów i osób zainteresowanych ofertą naszego sklepu internetowego.
 17. Użytkownik, który korzysta ze sklepu, zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 18. Minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z zakupów w sklepie internetowym 4YourBaby są następujące: urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, posiadajace system operacyjny, umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej wyświetlajacej strony internetowe oraz aktywne konto poczty e-mail. Jednakże zalecamy (dodatkowo, niekoniecznie), by urządzenie końcowe posiadało aktualne oprogramowanie antywirusowe, zaktualizowaną przeglądarkę internetową, rozszerzenie lub program odczytujący dokumenty w tak zwanym formacie "pdf" oraz by rodzielczość ekranu wynosiła 1024 x 768 pikseli lub więcej.
 19. Regulamin niniejszy nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

Koszyk

Przedmiotów 0 szt.
Zobacz koszyk

Login (e-mail):

Hasło:

Płatności

Dotpay w sklepie - ubranka dla dzieci
VISA MasterCard w sklepie - odzież dziecięca


Formy płatności
- gotówka
- przelew
- płatności Dotpay

Ograniczenia dostaw
- tylko obszar Polski
- tylko w dni roboczeNewsletter

Interesują Cię nasze
nowości i wyprzedaże?
Wpisz Swój e-mail:

“Zdecydowanie polecam sklep. Profesjonalnie, szybko a przy tym miło i przychylnie dla klienta. Jakość ubranek bardzo wysoka, warte swojej ceny. Będę tu wracała.”

zobacz inne opinie»

X

Created by
Parrot Works © 2012
www.parrotworks.pl
All rights reserved